DoktoraEğitim

Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu -YUDAB

YÖK Logo

Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu -YUDAB

Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu -YUDAB

Yükseköğretim kurumu yurtdışı doktora araştırma bursu vereceğini açıkladı. Programa başvuru şartları arasında “Dünya üniversite veya alan sıralamalarında ilk 500 içerisinde yer alan okul” da bulunuyor. Polonya`da hangi üniversiteler YÖK tarafından tanınan listelerde Dünya ilk 500`ünde ve YUDAB kapsamına giriyor?

YÖK-YUDAB Programı


Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YUDAB) Programı kapsamında, doktora eğitiminde tez aşamasında olan araştırma görevlilerine kendi alanlarında yurtdışında araştırma yapma imkânı sunulmaya başlanıyor.

Programa başvuru için “Dünya`daki başarılı üniversiteler”den kabul alma şartı var. Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve QS üniversite veya alan sıralamalarında son 3 yıl içerisinde ilk 500 içerisine giren üniversitelerden birinden en az altı ay en fazla bir yıl süreyle kabul almak gerekiyor.

Burada “Denklik” yönetmeliğinde yer alan “Üniversite sıralamaları” ifadesinden farklı olarak, “üniversite veya alan sıralamaları”deniyor. Bu “alan sıralamalarında” listeye girmiş okullara yapılan başvuruların da bu burstan yararlanılabileceği anlamına geliyor.

Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve QS tarafından yapılan dünya üniversite veya alan sıralamalarında son 3 yıl içerisinde ilk 500 içerisine giren Polonya üniversiteleri;

Burs hakkında detaylı bilgileri içeren “YÖK bilgi notu” dosyasındaki önemli konu başlıkları ise şöyle;

YÖK ilk kez “yurtdışı doktora araştırma bursu” verecek

YÖK-YUDAB


“Yeni YÖK” tarafından, yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılan YÖK-YUDAB Programı ile Başkanlığımızca belirlenen öncelikli alanlarda, devlet üniversitelerinin araştırma görevlisi kadrolarına atanan ve doktora eğitiminin tez aşamasındaki öğrenciler, en az 6 ay en fazla bir yıl süreyle tezleri ile ilgili araştırmalar yapmak üzere yurtdışına gönderilecektir.

Seçilen alanlar; 2013’ten itibaren dünya bilim literatürüne katılan “Yükseköğretimde Akıllı Uzmanlaşma” çalışmaları, Üniversitelerimizin ve Akademisyenlerimizin görüşleri ve çeşitli kurum ve kuruluşların önerileri alınarak kararlaştırılmıştır.

Kendi alanlarda araştırma yapmaları için burs verilecek

Bursu almaya hak kazanan araştırma görevlileri en az 6 ay en fazla bir yıl süreyle tezleri ile ilgili araştırmalar yapmak üzere yurtdışına gönderilecektir.


YÖK-YUDAB PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Öncelikli alanlarda doktora derslerini tamamlamış tez aşamasında olma  

Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş öncelikli alanlarda doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasındaki 2547 sayılı Kanun uyarınca bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışan tüm T.C. vatandaşları aşağıdaki şartları taşımak kaydıyla başvuru yapabilir.

Belirli bir yabancı dil yeterliliği olması gerekiyor  

  • Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili en az 65 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek

Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmama şartı

  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

Son 3 yıl içinde doktora eğitimine başlayanları kapsayacak

  • Başvuru tarihi itibariyle, son 3 yıl içinde doktora eğitimine başlamış olma

Dünyadaki başarılı üniversitelerden kabul alma şartı var  

  • Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve QS tarafından yapılan dünya üniversite veya alan sıralamalarında son 3 yıl içerisinde ilk 500 içerisine giren üniversitelerden birinden en az altı ay en fazla bir yıl süreyle kabul almak.

Hoca – Talebe ilişkisi de değerlendirmede rol oynayacak

Tez danışmanının onayı aranacak

  • Bu destek programından sadece bir kez faydalanabilecek olan araştırma görevlilerinin, tez danışmanlarından onay almaları ve Rektörlüklerinden “Desteklenmesi halinde eğitim-öğretim ve diğer sorumlulukları kapsamında yurtdışına çıkmasında ve planladığı yükseköğretim kurumuna gitmesinde sakınca olmadığını” belgelemeleri gerekmektedir.

Adaylar başvurularını YÖK’e yapacak

Bu şartları taşıyan araştırma görevlileri; yurtdışında eğitim almak istedikleri kurum, süre ve detaylı çalışma planlarını içeren başvurularını bireysel olarak Başkanlığımıza yapacaklardır.

YÖK’ten her yıl 400 araştırma görevlisine yurtdışı doktora bursu

Her yıl 400 araştırma görevlisinin bu destek programından faydalandırılması planlanmaktadır.

YÖK’ten Araştırma Görevlilerine aylık 3500 TL yurtdışı doktora bursu

Programdan faydalanacak araştırma görevlilerine, aylık 2.500 – 3.500 TL arasında gittikleri ülkeye göre Başkanlığımızca belirlenecek tutarda YÖKYurtdışı Doktora Araştırma Bursu verilecek olup, yurtdışına gidiş-dönüş yol masrafları da Başkanlığımızca karşılanacaktır.

YÖK -YUDAB tanıtım toplantısı haberi ve (YUDAB) Programı bilgi notu

Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu -YUDAB
Share:

Leave a reply